Hej världen!

20160510 Välkommen till bloggen om tåg och om konsten och viljan att resa med tåg…

Bloggen TÅGRESENÄREN vill lägga NY räls för hållbara tankar om en hållbar tågtrafik…

TÅGRESENÄREN heter bloggaren som är textens lokförare och opinionsbildare för en framtida hållbar infrastruktur…

P1080053